Club kleuren

Agenda Algemene Ledenvergadering 26 maart 2010

1. Opening
2. Agenda
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen bestuur
5. Notulen ALV vrijdag 24 april 2009
6. Verslag secretaris
7. Verslag penningmeester
8. Kascommissie
9. Voorlopige fixturelist 2010
10. Flamingo Tour 2010 (FT 2010)
11. Flamingo Junioren Toernooi 2010 (FJT 2010)
12. Flamingo Aspiranten Toernooi 2010 (FAST 2010)
13. Flamingo Indoor Toernooi 2010/2011 (FIT 2010)
14. Golf
15. Uitreiking bekers
16. Rondvraag
17. Sluiting
FaceBook logo
LinkedIn logo
Instagram logo