Club kleuren

In Memoriam ons erelid en oud-voorzitter Philip van Dok

De jonge economiestudent kwam in Rotterdam aan en werd lid van het Rotterdams Studenten Corps. Hij was twee jaar vice-president Senaat en was één van de oprichters van de Studenten Cricket Club Beating Bats. In zijn geliefde sociëteit Hermes prijkt op de muren de spreuk ‘We willen allen Goden zijn en in het Walhalla leven’. Philips’ leven kende meerdere walhalla’s: zijn gezin, het RSC de Universiteit, en cricket.

Niet veel later was hij mede- oprichter van CC Ducks, of wel de jonge Flamingo’s. Dit gezelschap maakte regelmatig de oversteek naar andere kant van het Kanaal om zich verder in de edele cricketsport te bekwamen.

Philip was onder meer bestuurlijk actief bij CC Haarlem, later CC Bloemendaal de KNCB, en tot slot 12 jaar bij De Flamingo’s, waarvan 9 jaar als voorzitter. Bestuursvergaderingen vonden veelal bij Philip thuis plaats in Aerdenhout waar Ineke en/of de kinderen altijd voor een hartelijk onthaal zorgden.

Philip was het best te omschrijven als dienstbaar, nooit prominent of luidkeels op de voorgrond tredend, maar een bouwer met een duidelijke visie. Zo was hij een groot voorstander om clubs toe te staan professionele speler/coaches in te huren om jeugd op te leiden. Dat zou een enorme kwaliteitsimpuls geven. Fel was Philip over clubs die meer profs dan was toegestaan aan zich bonden; because that’s not cricket.

‘The King of Sports’ en De  Flamingo’s zijn Philip zeer dankbaar voor hetgeen hij heeft betekend. Hij loodste met visie en leiderschap De  Flamingo’s, beter bekend als De Vogels, door een lastige tijd. De cricketkalender werd steeds voller; clubs gingen vaker zelf op tour en steeds meer KNCB teams namen deel aan internationale competities, een groot deel van de leden had de cricket boots aan de wilgen gehangen en jonge talentvolle cricketers sprak de vereniging niet aan. Door Philips’ leiderschap groeide het aantal jonge, spelende leden en nam de animo voor binnen- en buitenlandse wedstrijden weer toe. Nieuwe leden ervoeren hoe gezellig en leerzaam het is om een week lang in Engeland op mooie velden tegen sterke tegenstanders te spelen. Maar, er was ook interne weerstand. Desondanks week Philip niet van zijn lijn en overtuigde hij tegenstanders van de noodzaak en urgentie. Immers, deze was volledig in lijn met de missie van de Club: “Het stimuleren van cricket in breedste zin en jeugdcricket in het bijzonder”.

Philip was misschien geen imposante verschijning op het cricketveld of achter de bestuurstafel maar het was iemand die je niet snel vergat. Hij was een markant cricketer, vaak met z’n MCC sweater, een ware animator en pure cricketliefhebber die niet alleen de PR voor het door hem geliefde cricket voor ogen had.

De laatste jaren kampte Philip met gezondheidsproblemen en kort geleden begon hij aan zijn laatste overs. Die markante slow leg breaks kostten hem steeds meer moeite en toen de umpire voor het laatst ‘time’ riep en de stumps uit de grond trok, kwam aan een imposante innings een einde.

Philip heeft ons helaas op de leeftijd van 86 jaar verlaten. Namens de Flamingo’s wensen wij Ineke, de familie en vrienden veel sterkte toe de komende tijd. Flip ‘well played it was a marvelous innings’ en rust zacht.              

Bekijk de foto's
FaceBook logo
LinkedIn logo
Instagram logo